Literature Seminar in Stockholm: Andrew Barry, Political Machines

1 12 2007

Here is an invitation to a literature seminar at the Royal Institute of Technology. For the English speakers: sorry about the language.

LITTERATURSEMINARIUM OM ANDREW BARRY, POLITICAL MACHINES (2001)

Per-Anders Forstorp, docent och lektor i kommunikation på CSC kommer att
inleda diskussionen framförallt kring det första kapitlet i boken.

Tid: Torsdag 6 december 2007, kl. 14-16
Plats: Torget, Lindstedtsvägen 5, plan 6, Skolan för datavetenskap och
kommunikation, KTH

Abstract

Teknik- och vetenskapsstudier (STS) har utvecklats under de senaste
trettio åren med ett fokus särskilt på aktörerna i innovationsprocesser
och de politiska frågor som väcks i samband med dessa. Ofta har teknologin
och det politiska kommit att skiljas åt, men det är mycket som talar för
att analyser bör utvecklas där de studeras tillsammans: teknologi och
politik bör ses som integrerade i varandra. I sin bok Political Machines:
Governing a Technological Society (2001), argumenterar den brittiske
kulturgeografen och sociologen Andrew Barry för detta men även för att den
politiska analysen inte bara skall äga rum i anslutning till politiska
institutioner och identiteter, utan också i anslutning till den nya
tekniken. Han fokuserar på en mängd olika saker som är “inskrivna” i
teknologin, t ex nätverkande, nya medier, interaktivitet, standardisering,
teknologiska risker, etc. genom att kombinera olika forskningsfält som
kulturgeografi, politisk sociologi och antropologiska studier av teknik
har Barry initierat ett nytt och viktigt fält inom forskningen där det
analytiska objektet är teknik/politik i dess integrerade form.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: